INGAT! ALLAH MENGAWASIMU

Al-Imam Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah mengatakan, “Ya ikhwan … wajib bagi kita untuk menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan kita. Hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan mengikhlaskan seluruh ucapan dan perbuatan kita untuk Allah Tabaraka Wata’ala, serta muraqabah (merasa diawasi oleh) Allah Azza Wajalla dalam segala keadaan kita, ketika shalat, di toko, masjid, madrasah, […]